Media

mediaben

In 2012 presenteerde de Wijkraad Brouwhuis zijn visie op de wijk met een doorkijk naar 2020. Het versterken van de sociale cohesie in de wijk was daarin een belangrijk onderwerp. Met andere woorden: de wijkraad wil dat bewoners zich meer verbonden voelen met elkaar en de wijk en dat zij zich medeverantwoordelijk voelen voor het welzijn. ‘Ieder voor zich’ wordt weer ‘samen voor elkaar’. Inmiddels worden de eerste successen geboekt.

“Naar aanleiding van het wijkactieplan 2014-2016 hebben we de werkgroep Buurtwerk Brouwhuis opgericht”, vertelt Ben Vogel (zie foto), voorzitter van de wijkraad. “Die werkgroep is aan de slag gegaan om bewonerscommissies en buurtverenigingen enthousiast te maken voor het idee.”

Inspiratie
“Het was niet altijd eenvoudig om mensen warm te krijgen voor het idee”, erkent Ralf van den Boogaard, voorzitter van de werkgroep. “Soms hebben bewonersorganisaties al het een en ander geregeld en ervaren ze het als een drempel om met nieuwe plannen aan de slag te gaan.” Toch hoeft dat allemaal niet heel ingewikkeld te zijn, weten Ben en Ralf inmiddels. Via Kitty Hesen, een van de initiatiefnemers van Kilimanjaro, zijn ze op tal van ideeën gebracht. Kilimanjaro brengt woonprojecten tot stand waarvan de toekomstige bewoners zelf de ontwikkelaars zijn. Helemaal handig was het inspiratieboekje van Kilimanjaro. “Bewonerscommissie Rivierkwartier kwam na het lezen van dit boekje met de vraag of zij een buurttelefoon mochten aanschaffen”, geeft Ralf als voorbeeld. Die telefoon, een prepaid mobieltje, werd gefinancierd door de wijkraad. Sindsdien is er altijd iemand die de telefoon beheert en die dus in kan spelen op vragen van buurtbewoners.

Ontmoeting
Ben: “De buurt bepaalt zelf hoe Buurtwerk vorm krijgt. De bewoners werken met wat er al is en gaan van daaruit verder.” Het is wel de bedoeling dat mensen voor elkaar zorgen, maar niet dat ze elkaar verzorgen: dat blijft een taak voor de professionals. “Ontmoeting is daarbij een belangrijke pijler. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een koffie-uurtje op een centrale locatie”, aldus Ben. Het liefst ziet Ben dat jong en oud met elkaar verbonden worden. Een oudere kan een beroep doen op jongeren als deze bijvoorbeeld een schilderij opgehangen wil hebben of als het gras eens gemaaid moet worden. Andersom kan een oudere prima bijspringen als de kinderen naar de sportclub gebracht moeten worden of als iemand wil leren schaken. Het zijn maar enkele voorbeelden. In een wijk met Buurtwerk worden vraag en aanbod bijeengebracht.

Ontmoeting
Ben: “De buurt bepaalt zelf hoe Buurtwerk vorm krijgt. De bewoners werken met wat er al is en gaan van daaruit verder.” Het is wel de bedoeling dat mensen voor elkaar zorgen, maar niet dat ze elkaar verzorgen: dat blijft een taak voor de professionals. “Ontmoeting is daarbij een belangrijke pijler. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een koffie-uurtje op een centrale locatie”, aldus Ben. Het liefst ziet Ben dat jong en oud met elkaar verbonden worden. Een oudere kan een beroep doen op jongeren als deze bijvoorbeeld een schilderij opgehangen wil hebben of als het gras eens gemaaid moet worden. Andersom kan een oudere prima bijspringen als de kinderen naar de sportclub gebracht moeten worden of als iemand wil leren schaken. Het zijn maar enkele voorbeelden. In een wijk met Buurtwerk worden vraag en aanbod bijeengebracht.

Meer informatie
De werkgroep Buurtwerk Brouwhuis wil graag bekender worden in de wijk en meer buurten ondersteunen. Op dit moment wordt er daarom gewerkt aan een website: www.buurtwerkbrouwhuis.nl. Alle hulp is welkom bij de werkgroep. Wilt u een steentje bijdragen of heeft u vragen over of ideeën voor Buurtwerk in uw buurt? Neem dan contact op met Ralf van den Boogaard: info@buurtwerkbrouwhuis.nl.

Bron: blad van Woonpartners juni 2015 editie Brouwhuis