INITIATIEF VAN DE WERKGROEP BUURTWERK BROUWHUIS – EEN BEZOEKDIENST

Als Werkgroep van de Wijkraad hebben we besloten om een 2-sporenbeleid te gaan voeren. Enerzijds willen wij zogenaamde buurtcommunities en/of buurtpreventieteams ondersteunen, zoals we nu al doen, en anderzijds willen wij ook van betekenis zijn op wijkniveau.

Wij denken daarbij aan het opzetten van een bezoekdienst en later een klussendienst voor mensen uit Brouwhuis die echt hulp nodig hebben. Eerst willen we ons richten op de bezoekdienst die speciaal gericht is op vereenzaamde mensen of mensen die dreigen te vereenzamen. Eens in de week een gezellig babbeltje maken bij iemand thuis lijkt ons voor iemand die zich (tijdelijk) eenzaam voelt heel fijn en het is ook gewoon fijn om te doen. Het geeft veel bevrediging. Het hoeft lang niet altijd oudere mensen te betreffen, ook jongeren die door een dip gaan kunnen er veel baat bij hebben.

Later als wij wat meer vrijwilligers hebben, kunnen we ook een klussendienst gaan opzetten, in de ruimste zin van het woord. Dat kan inhouden een tuintje een goede beurt geven, een klusje in huis opknappen, individuele hulp bieden bij computergebruik, iemand of iets met de auto ophalen of wegbrengen, noem maar op! Wij melden ons voor deze diensten als we voldoende vrijwilligers hebben.

Meld u zich per email bij info@buurtwerkbrouwhuis.nl als u bezoek wilt gaan ontvangen. Vrijwilligers die bezoeken willen gaan afleggen, kunnen ook van dit mailadres gebruikmaken.

Op Perron 3 (Leger des Heils aan de Overloop) kunt u ook een papierstrookje invullen en daar afgeven.

Hopelijk maken wij zo samen van Brouwhuis een fijne, sociale wijk om in te leven!

Namens de werkgroep,

Ben Vogel

Geef een reactie